Vær en karriereturist!

Test ut dine idéer før du forplikter deg

Av Agnethe Ellingsen
mars 2022
3 min

Mange tester ut en ny jobbrolle eller et nytt studie først når de starter, men det kan vise seg å bli en kostbar erfaring om det viser seg å ikke passe. Har du tanker om å endre retning eller rolle, bør du teste ut dine antagelser og hypoteser raskt før du forplikter deg.

Innen innovasjon er det viktig å teste ut nye idéer til tjenester og produkter så tidlig som mulig før det investeres tid og ressurser til videre utvikling. Det kan du også gjøre med valg du står overfor i din karriere. Prøv ut dine idéer og antagelser i den virkelige verden, da du kan lære uten å investere for mye. Det innebærer å møte nye mennesker, utforske andres karrierer og andres jobber. Jeg kaller det å være karriereturist, og det er noe du kan gjøre parallelt med det du gjør i dag. Eller du kan se på det som en øvelse der du øver på ditt fremtidige jeg.

Mulig du nå er nysgjerrig på en rolle, yrke, studie, kurs, prosjekt eller annet? Kanskje lurer du på å bli gründer? Det er flere måter du kan teste dette ut på for å finne ut om det passer for deg. Her kommer noen tips til hvordan du kan gjøre et karriereintervju eller erfare en jobbrolle selv.

Karriereintervju
Et karriereintervju handler om å snakke med noen som for eksempel har en rolle, yrke eller går på et studie du er nysgjerrig på. Dette er en lavterskel måte å få informasjon der du raskt får innsikt i hva for eksempel en jobbrolle går ut på. Bruk nettverket ditt til å komme i kontakt med personer som er aktuelle å snakke med. Inviter deg selv til en samtale. Vær litt ydmyk og spør om du kan få lov til å invitere på en kopp kaffe og be om råd. Fortell at du er nysgjerrig på rollen, yrket eller studiet. Og snakk gjerne med flere, for de vil ha ulike perspektiver. Aktuelle spørsmål som du kan stille kan være:

 • Hvordan kom du dit du er i dag?
 • Hva er dine ansvarsområder og oppgaver?
 • Hvordan ser en dag og en uke ut?
 • Ville du valgt det samme igjen?
 • Hva liker du best, og minst?
 • Hva skal til for å lykkes i denne rollen? Selskapet?
 • Hva kreves av erfaringer og kompetanser?
 • Kan du anbefale noen kurs eller lignende?
 • Hva vet du nå som du ikke visste før du startet?
 • Hvordan ser arbeidsmakedet ut innen dette feltet?
 • Er det andre du vil anbefale meg å snakke med?
 • Har du noen råd til meg?

Takk for hjelpen og send gjerne en mail i etterkant der du gir status på rådene du har fått.

Egne erfaringer
En annen måte å teste på er å erfare det selv og ikke bare høre hva andre sier om et område. Det vil gi deg innsikt der du kanskje mister noen interesser, men også kan finne nye når du ser hva det innebærer. Det er ulike måter å skaffe seg egne erfaringer på. Studenter kan ta et internship-program, som er en midlertidig ansettelse over noen uker hvor man få innsikt i ansvar og oppgaver. Har du mer erfaring, kan du kanskje prøve et vikariat internt eller eksternt, eller kanskje frilansarbeid. Hvis du har fast jobb i dag, er det kanskje ikke like lett. Da kan du prøve å bli med på et relevant prosjekt på jobben, eller jobbskygge en kollega for å se hvordan en arbeidsdag eller -uke ser ut. Kan du hjelpe en kollega i en annen del av organisasjonen? En annen mulighet er å prøve ut ting på fritiden, gjennom frivillighet eller gratisarbeid i en organisasjon. Du kan også ta fag, emner eller kurs for å øke innsikten din.

Ved å teste deg selv under ulike omstendigheter er en læringsreise der du vil bli overrasket over hva du vil lære, hvilke interesser du vil miste og hvilke du vil oppdage. Kanskje du finner ut at du har flere kompetanser enn du trodde, eller at du trenger å fylle på med mer. Det er en måte å minimere risiko for feilbeslutninger, der du samtidig eksperimenterer med ulike versjoner av deg selv. Så har du tanker om å endre retning eller rolle? Er du i tvil? Test det ut!

Lykke til på din reise som karriereturist!

Har du lyst til å lære mer om dette? Da kan du lese mer her.


Denne formidlingsartikkelen er et redigert utdrag fra Ellingsen, Agnethe (2020): Karrieredesign. Meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv. Universitetsforlaget.
Kilder:
Harrington, B. og D., T. Hall (2007). Career Management & Work-Life Integration. Using Self-Assessment to Navigate Contemporary Careers. Thousand Oaks, California: Sage
Publications, Inc.
Clark, D. (2013). Reinventing you. Define your brand. Imagine your future. Boston: Harvard Business Press

Få med deg det nyeste fra AgnelliMagasinet!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.