Utdanning / kurs


Agnelli utvikler kontinuerlig læringsopplevelser i form av kortere utdanningsløp og kurs. Her kan virksomheter oppnå effektiv og rask læring innen ledelse, endring og karriereutvikling. Kursene kan bestilles internt, kombineres med hverandre og skreddersys etter behov. Vi leverer også digitalt der det er ønskelig. Enkelte av kursene arrangeres også som åpne kurs der det er åpent for påmelding.

ONLINE kurs og foredrag

Emosjonell kompetanse

Hvordan forstå følelser? I dette kurset med Aksel Sinding får du en grundig innføring i et teoretisk og praktisk rammeverk for å forstå og håndtere positive og negative emosjonelle prosesser som typisk forekommer i arbeidslivet. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter (lenke til Videocation).
Les mer

Vi leverer også foredrag!

Vi kan levere skreddersydde foredrag innen våre fagområder for større og mindre grupper. 

Eksempler på foredrag vi har levert er:

  • Kunsten å fasilitere gode møter og prosesser!
  • Overgangskompetanser - om å mestre ny jobbrolle
  • En ny leders klassiske fallgruver
  • Karrieredesign - Meningsfull karriere i et arbeidsliv i endring
  • Ledelse i en usikker verden - hva kreves nå?
Lyst til å høre mer?
Ta kontakt