Presse
Agnelli i media

Artikkel - Dagens Næringsliv
Bli ny!

Tren deg opp til å bli en superkandidat. Hvordan designe din egen karriere når den kompetansen du har i dag kan være utdatert allerede om fem år?

Les mer

3. juli 2020

Artikkel - Finansavisen

Bli en karriereturist,
anbefaler karrierecoach.


Dette kan være et godt tidspunkt for å eksperimentere med nye karriereveier, råder karrierecoach Agnethe Ellingsen. Hun kaller det å være karriereturist.

Les mer

24. mars 2020

Artikkel - Dagens Perspektiv

Fra jobbsikkerhet til karrieresikkerhet


Arbeidstakere står stadig lengre i jobb, men i fremtiden blir de mer opptatt av sine egen karrierer enn å få gullklokka i bedriftene de jobber i, hevder forfatter.

Les mer

23. mars 2020

Les og lytt til flere 


Podcast - Tekna: Ni til Fem


Karrieredesign – hvordan finne veien videre

Hvordan kan du finne en ny karrierevei, enten fordi du må, eller fordi du vil? Hør samtale med forfatter og karriereveileder Agnethe Ellingsen og la deg inspirere til å ta regi på din egen utvikling med metoden «karrieredesign». Du blir også kjent med en sivilingeniør som våget å kaste seg ut i noe helt nytt, og vi svarer på et lytterspørsmål om feriepenger.


Les mer

27. april 2021


Podcast - Lederpodden


Hvordan designe en mer meningsfull karriere?
Noen har flaks og kan basere seg på en livsfilosofi om at det alltid ordner seg for greie jenter/gutter. For alle oss andre blir det stadig viktigere å ha et bevisst forhold til egen karriere. Hva gir deg mening? Hva vil du oppnå? Og hva skal til for at din kompetanse fremdeles er attraktiv – når alt er i endring?

Les mer

26. februar 2021


Artikkel - Magma


Hvordan fornye karrieren i usikre tider?
Selv før korona var arbeidslivet i rask endring blant annet på grunn av digitalisering, grønt skifte og globalisering. Nå gjør pandemien at karrierelandskapet blir mindre forutsigbart og enda mer usikkert for mange. Kanskje spesielt for yngre som er i starten av sin arbeidskarriere i koronautsatte bransjer

Les mer

15. februar 2021


Artikkel - Ledernytt


Karrieredesign – meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv

Har du noen gang opplevd at karrieren din tar veier du ikke hadde planlagt? Eller at du føler deg låst i en karrierebane som ikke gir deg det samme nå som den gjorde da du startet på den? Er mangel på utviklingsmuligheter et problem der du er i dag? Da kan det være på tide å designe karrieren din bevisst, slik at du oppnår nøyaktig det du ønsker med tiden på jobb


Les mer

21. juli 2020


Artikkel - Veilederforum


Aktuell faglitteratur: Karrieredesign

Denne fagboka tar for seg karriere i et arbeidsliv i endring og designtenkning som et rammeverk i karriereveiledning. Boka retter seg mot alle som er opptatt av utvikling og utforsking av karriere.


Les mer

21. juli 2020


Podcast - Snakk om jobb


Design din karriere underveis

Går det an å designe sin egen karriere i et arbeidsliv som endrer seg hele tiden og lære av de valg man har tatt? I denne episoden snakker jeg med lederveileder Agnethe Ellingsen, som mener at designtenkning, en populær metode innen innovasjon og nyskaping, også kan brukes for å utvikle egen karriere.


Les mer

7. juli 2020


Intervju - Universitetsforlagets Ublogg


Vi må fornye oss kontinuerlig

Det er viktig å lede sin egen karriere kontinuerlig, ikke bare når krisen rammer, mener forfatter Agnethe Ellingsen.

Les mer

05. februar 2020


Podcast - Tekna ni til fem


Bør jeg bli leder?

Har du noen gang vurdert å bli leder, men er redd for å gi opp faget ditt? Er du kanskje litt introvert, har beslutningsvegring, eller oppfattes du allerede i dag som litt for sjefete? Har du da et lederpotensial?


Les mer

30. oktober 2019


Artikkel - Bodøposten


Unngå fallgruvene - bli en ledersuksess!

Enkelte undersøkelser viser at en av tre slutter i den nye lederjobben innen to år. For tidligere suksess betyr ikke automatisk at du vil lykkes igjen.


Les mer

11. april 2018


Intervju NRK – Her og nå


Trumps første 100 dager

Agnethe Ellingsen om å være ny leder og om hvordan Donald Trumps første hundre dager har vært.

Les mer

28. april 2017


Artikkel - Ledernytt


Bokanmeldelse 100-dagerskoden

Boken tilbyr en rekke gode verktøy og refleksjoner som gjør at du lettere kan skape deg den posisjonen og kraften du ønsker deg i din nye lederrolle. Boken er skrevet på en måte som gjør at det blir en glede å lese. For alle som går inn i en ny lederjobb, mener undertegnede at denne boken er uvurderlig.


Les mer

06. mars 2017


Artikkel - Aftenposten


Fra suksess til fiasko i sjefsstolen

Møt en leder som trodde hun var en god sjef. Helt til hun ble bedt om å slutte. Hun sjekket ikke grundig nok forventningene til rollen.


Les mer

23. august 2014


Artikkel - Finansavisen


Ledere har et rykte før første arbeidsdag

For å unngå en smell bør ferske ledere raskt bygge opp sitt eget maktbilde, og sørge for å avklare forventningene.


Les mer

13. august 2014


Arikkel - Dagens Næringsliv


Sjefens 100-skjebnedager

Møt en leder som fikk aksept for sin 100-dagersplan og se intervju om boken 100-dagerskoden og fallgruvene for ledere som går for raskt frem.


Les mer

14. juli 2014


Artikkel - Ukeavisen Ledelse


Kortvarig lykkerus. Utfordringer i ny lederstilling

Mange ledere har ikke tilegnet seg nok kunnskap om hva den nye lederjobben innebærer og slutter før det har gått to år.


Les mer

04. juli 2014


Kronikk - Aftenposten


Suksess eller selvmål?

Trenere og managere som scorer høyt i fotball-VM, hentes raskt inn til landslag og klubber for å gjenta suksessen der. Men trylleformelen virker ofte dårlig på et nytt lag.


Les mer

30. juli 2014