Lederutvikling

Skreddesydde lærings- og utviklingsprosesser innen leder- og ledelsesutvikling

Vi hjelper virksomheter med å skape en tillits- og tilbakemeldingskultur der mennesker blir sett, forstått, involvert og lyttet til. Det skal bidra til trygghet, jobbengasjement og godt samarbeid der det skapes reell eierskap til prosesser som bidrar til å realisere virksomhetens mål.

Lederprogram


Bedriftsinternt


Vi er opptatt av å gjøre ledere trygge i lederrollen og styrke dem innen tillitsbasert ledelse. Vårt fokus er å hjelpe ledere å nå virksomhetens mål gjennom å fasilitere og motivere for endring. For oss handler det om å utvikle fellesskap og en kultur som oppleves trygg og meningsfull slik at alle bidrar og får brukt seg selv og sine kompetanser. I våre skreddersydde programmer legger vi vekt på kunnskap, trening og refleksjon der vi kombinerer forretningsforståelse med spisskompetanse innen psykologi og innovasjon. Ikke minst legger vi opp til energigivende økter med mye humor og glede.

Kontakt oss for Lederprogram

Åpent lederprogram - GILA


Vi leverer også et åpent lederprogram i samarbeid med Tekna. Dette er et ettertraktet 9 dagers lederprogram over 4 samlinger som arrangeres 2 ganger i året. Her kan alle melde seg på, men det er begrenset antall deltakere på hvert kull. Sentrale temaer er selvinnsikt, tillitsbasert ledelse, samhandling og samspill med andre, utvikling av organisasjon og team, samt lede i endring.

For mer informasjon om
åpent lederprogram:

Lenke til Tekna

Team & Grupper


Fungerer styret eller ledergruppen godt vil den ta bedre beslutninger, bidra til utvikling av organisasjonen, gruppen selv og hvert enkelt medlem. De som lykkes har de riktige forutsetningene, gode arbeidsprosesser og kan derfor skape gode resultater.

Vi tilbyr en skreddersydd utviklingsprosess avhengig av gruppens behov. Det kan være en kortere eller lengre prosess der målet er å skape trygghet og tillit, tilrettelegge for godt samarbeid, og bidra til bedre effektivitet og verdiskapning.

Kontakt oss for Team & Gruppeutvikling

Vi leverer våre tjenester digitalt der det er ønskelig

Lederstøtte

100-dagersprogrammet


Overgangen til en ny lederrolle er en krevende fase med mange potensielle fallgruver. Basert på suksessboken 100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver, tilbyr vi et coaching og onboarding program for ledere som skal i gang med ny lederrolle.

Individuell lederutvikling og coaching


Mange ledere opplever behov for en arena hvor de kan fokusere på det som er viktig for dem og kunne erfare læring og støtte i en èn-til-èn situasjon. Det kan handle om faglig utvikling, eller hjelp til håndtering av daglige utfordringer i lederrollen. I et individuelt veiledningsprogram får lederen tilgang til utviklingsverktøy som vi bruker i andre programmer, men med en eksklusiv tilgang til prosess og samtaler spesialtilpasset den enkelte. Sammen definerer vi mål for læring og utvikling som vi jobber mot i perioden.

Lyst til å høre mer? 
Ta kontakt
    Image

     

    “Jeg har jobbet med Agnethe Ellingsen i Agnelli over flere år innen lederutvikling, coaching, fasilitering, karriereutvikling og teamledelse. Hennes leveranser er godt fundamentert i teori, praksis med kraftfulle pedagogiske metoder. Hun er etterrettelig, positiv, kunnskapsrik og en dyktig formidler som får meget gode evalueringer fra deltakere. Jeg kan på det varmeste anbefale Agnethe og Agnelli som samarbeidspartner og leverandør innen karriere- og lederutvikling."

    - Marianne Heggelund, Avdelingsleder Kurs og konferanse, Tekna