Lederutvikling
Agnelli skreddersyr lærings- og utviklingsprosesser innen leder- og ledelsesesutvikling.


Vi jobber med utvikling av ledergrupper, skreddersyr interne ledelsesutviklingsprogram, og tilbyr individuell lederstøtte. Vi benytter metoder vi vet fra forskning virker, og kombinerer forretningsforståelse med spisskompetanse innen psykologi og innovasjon.  Fokus er å skape trygghet og tillit, og tilrettelegge for godt samarbeid, kreativitet, nyskaping og vekst.

Vi kan levere våre tjenester digitalt der det er ønskelig.


Lederutvikling

Vi har lang erfaring med skreddersydde lederutviklingsprogram på alle nivå i organisasjonen. Fra førstegangsleder til aspirerende topplederprogram, men også generell ledelsesutvikling hvor fokus har vært ”hva skal kjennetegne ledelse hos oss”, basert på virksomhetens strategi, visjon, mål, behov, verdier og ledelsesprinsipper. Vi jobber med erfaringsbasert læring hvor ledere erfarer gjennom handling og reflekterer over sin egen læring i etterkant. Vi bruker utviklingsverktøy, simuleringer, tilbakemeldinger og ulike treningsformer.


Vi leverer dessuten tilpassede kurs for utvikling av sentrale kompetanser for virksomheter som er opptatt av innovasjon, kulturutvikling og endringsledelse. Ta kontakt for mer informasjon og kundereferanser om dette.

Ledergruppeutvikling

Fungerer styret eller ledergruppen godt vil den ta bedre beslutninger, bidra til utvikling av organisasjonen, gruppen selv og hvert enkelt medlem. De som lykkes har de riktige forutsetningene, gode arbeidsprosesser og kan derfor skape gode resultater.

Vi tilbyr en skreddersydd prosess avhengig av gruppens behov. Det kan være en kortere eller lengre prosess der målet er å skape trygghet og tillit, tilrettelegge for godt samarbeid, og bidra til bedre effektivitet og verdiskapning. 

100-dagersprogrammet

Overgangen til en ny lederrolle er en krevende fase med mange potensielle fallgruver. Basert på suksessboken 100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver, tilbyr vi et coaching og onboarding program for ledere som skal i gang med ny lederrolle. Vi jobber spesifikt med lederens situasjon og veileder og støtter underveis de første månedene. Målet er at lederen skal sikre en god inngang med opplevd støtte i nye omgivelser så lederen er godt rustet til fremtidige ledelsesutfordringer og muligheter.

Individuell lederveiledning og coaching

Mange ledere opplever behov for en arena hvor de kan fokusere på det som er viktig for dem og kunne erfare læring og støtte i en èn-til-èn situasjon. Det kan handle om faglig utvikling, eller hjelp til håndtering av daglige utfordringer i lederrollen. I et individuelt veiledningsprogram får lederen tilgang til utviklingsverktøy som vi bruker i andre programmer, men med en eksklusiv tilgang til prosess og samtaler spesialtilpasset den enkelte. Sammen definerer vi mål for læring og utvikling som vi jobber mot i perioden.

Vi tilpasser våre veilednings- og coachingleveranser til digitale prosesser der det er ønskelig. 


Er du interessert i å høre mer?
Ta kontakt her
    *Jeg godkjenner at Agnelli AS kan sende meg epost