Lederutvelgelse
Profesjonelle rekrutteringsprosesser er avgjørende for å finne riktig kandidat som vil lykkes i ny rolle


Feilansettelser er kostbart. Det kan bety at nyansatte slutter raskt eller ikke fungerer i rollen. Selv om det kan være mange grunner til dette er dårlige rekrutteringsprosesser ofte en viktig årsak.

For virksomheter som ønsker å kjøre egne rekrutteringsprosesser kan Agnelli bistå med en vurdering av finalekandidatene. Prosessen kan gjennomføres digitalt der det er mest hensiktsmessig. 


Sluttvurdering


Virksomheter gjennomfører ofte egne rekrutteringsprosesser men kan mangle sertifisering innen testing og kompetanse på utvelgelse. Ved sluttvurdering vil vi kartlegge rolle, mandat og kontekst før det gjennomføres relevante arbeidspsykologiske tester av kandidatene. Finalekandidatene inviteres deretter til et dybdeintervju med Agnelli der vi gjør en objektiv og uavhengig vurdering av kandidatene opp mot jobbanalysen. Dette kan gi virksomheter bedre beslutningsgrunnlag ved ansettelser. 

 

Prosessen avsluttes med referanseintervjuer og en rapport med våre anbefalinger. 

Hos oss vil din rekrutteringsprosess være i trygge hender og både dere og kandidater i prosess vil bli fulgt opp på en profesjonell og god måte. 


Er du interessert i å høre mer?
Ta kontakt her
    *Jeg godkjenner at Agnelli AS kan sende meg epost