Karriereutvikling

Ulike karriereprogram og tilbud for virksomheter

Hvordan tiltrekke og beholde ønsket kompetanse?

Vi hjelper virksomheter med å ha fokus på karriereutvikling slik at ansatte opplever faglig og personlig vekst. Det betyr tilrettelegging for moderne karrierer der ledere og HR blir viktige karrierepartnere for ansatte i samsvar med virksomhetens strategi og rammer.

Karriereprogram

Karriereprogram for HR


Arbeidslivet er i kontinuerlig endring og det er knapphet på arbeidskraft fremover. Mange arbeidstakere vurderer å skifte jobb og mange bedrifter opplever høy turnover. De virksomhetene som vil lykkes fremover er der ansatte opplever å få en karriereutvikling og fremgang, preget av tilhørighet der de får opprettholdt sin relevans i arbeidslivet. Karriere- og organisasjonsutvikling er gjensidig avhengig av hverandre og innsikt og metoder fra karrierefeltet kan hjelpe HR i dette arbeidet der målet er å sikre påfyll av kunnskap og kompetanser, skape økt lojalitet og høyere trivsel. Vi har ulike programmer for HR der de kan øke sin kompetanse og få en rik verktøykasse i dette sentrale arbeidet. 


TA KONTAKT OM KARRIEREPROGRAM


Leder som karrierepartner


Vi tror på at ansatte responderer positivt på ekte nysgjerrighet og oppfølging. De vil føle seg ivaretatt, verdsatt og anerkjent, hvilket vil forsterke relasjonen, gi lavere turnover og bedre resultater. Vi har derfor utviklet et program der ledere kan få verktøy og trening i hvordan de kan aktivt kan engasjere seg i sine medarbeidere. Hjelpe dem i å skape en meningsfull karriere der de er og definere kortsiktige og langsiktige karrieremål uten at de må flytte på seg.

Her er lederen en kulturell arkitekt som ser, lytter, anerkjenner, stoler på og utvikler sine.
Lederen får en proppfull verktøykasse og metoder fra fagene karriereveiledning, coaching og innovasjon.


Les mer om Karrierepartner her

Vi leverer våre tjenester digitalt der det er ønskelig

Karrierelab©

Ikke alle virksomheter har ressurser til å utvikle interne karriere- og kompetanseprogrammer. Vi har derfor utviklet karriere-workshopen KarriereLAB der vi jobber sammen i en gruppe der deltakerne kan fornye seg selv og ikke minst sikre at virksomheten har den riktige kompetansen. Ved å tilby denne workshopen til ansatte kan virksomheter øke medarbeidertilfredsheten når medarbeiderne opplever en ny og morsom tilnærming til utvikling. Deltakerne vil bli bevisstgjort egne styrker og behov og finne en retning som gir mening på en inspirerende og kreativ måte. De samarbeider med de andre deltakerne der de hjelper hverandre til å komme med ideer og forslag de selv ikke har tenkt på. Underveis vil de erfare læring og innsikt som tydeliggjør veien videre og gir økt motivasjon.


KArrierecoaching for ledere

Alle opplever perioder i livet der det kan være nyttig med bistand til å designe sin egen karriere. For i dagens arbeidsliv skal vi gjennom flere overganger og jobbskifter, ta viktige valg og lære mer. Overganger kan være fra studie til jobb, skifte av organisasjon og kanskje sektor, skifte av yrke/karriere, tap av jobb, geografisk flytting og overgang til pensjon. Noen av oss vil veksle mellom jobb og studiepermisjon, eller komme tilbake til jobb etter sykdomsperioder. Vi kan hjelpe deg med veiledning og coaching slik at du finner en retning som gir mening for deg. Vi tilbyr ulike pakker for ledere som skreddersys den enkeltes behov.

Image

“Vi vil på det varmeste anbefale Agnelli og Agnethe Ellingsen. Sterk på fag, alltid oppdatert og følger med på utviklingen innen karrierefaget. Hun er en fantastisk formidler og inspirator og jeg ser alltid frem til våre møter og hennes kurs, da jeg alltid kommer hjem med ny kunnskap og nye metoder til glede for våre medlemmer”

- Kristin Ølberg, Fagansvarlig Karriere i Econa