Hvordan lede egen karriere?

Bli en karrieredesigner ved hjelp av designtenkning

Av Agnethe Ellingsen
mars 2022
3 min

Selv før korona var arbeidslivet i rask endring blant annet på grunn av digitalisering, grønt skifte og globalisering. Nå gjør pandemien at usikkerheten bare øker for mange. Det gjør det viktigere enn noensinne å ha fokus på egen karriere. Vi må evne å kontinuerlig fornye oss slik at vi er relevante og attraktive i arbeidsmarkedet. En måte å gjøre det på er å tenke annerledes, være åpne og eksperimentere mer ved hjelp av metoder fra innovasjonsfeltet.

Virksomheter er opptatt av innovasjon når de skal fornye seg, og i krisetider øker fokuset. Fokuset er på overlevelse og kunne posisjonere seg best mulig for en verden etter krisen. De prøver å svare ut hvordan de vil bli berørt og hvordan gjøre seg selv mindre sårbare. Kanskje det er noen forretningsmessige muligheter som oppstår nå? De som lykkes er kunde- og markedsorientert, fleksible og smidige slik at de kan tilpasse seg endringene hurtig. Med en kreativ tilnærming tenkes det nytt og eksperimenteres med nye veier og forretningsområder. Dette er prosesser som vi selv kan benytte oss av når vi skal fornye oss selv og vår egen karriere.

En innovasjonsprosess som blir stadig mer populær er designtenkning (design thinking). Mye på grunn av at den egner seg for komplekse problemer som er vanskelige å definere, eller der vi ikke aner hvordan vi skal løse det. Nettopp derfor kan denne prosessen også benyttes på karrierer for å sikre relevans og fornying i en usikker og omskiftelig verden. Det er en leken og morsom metode å bruke til egen karriereutvikling. La oss først se nærmere på hva designtenkning går ut på.

Om designtenkning
Kort fortalt er designtenkning en innovasjons- og problemløsningsprosess som tar utgangspunkt i menneskelige behov. Målet er å løse komplekse problemer på en måte som gir mening. Prosessen skal være rask med hurtige iterasjoner (gjentagelser), prototyping og tester eller andre former for visualisering.

Selve prosessen starter med bruker- og kundefokus (empati). Hva er deres behov, hvilket problem prøver de å løse? Deretter smalne inn og definere ett konkret problem som skal løses, deretter redefinere det til et spørsmål som skal gi gass til idémyldring av muligheter. De beste idéene foredles og bearbeides raskt til prototyper som kan testes på brukerne. Vi får tilbakemeldinger gjennom eksperimentell læring. Er de fornøyd videreutvikles løsningen, hvis ikke går vi tilbake og gjentar tidligere steg. Vi lærer av feil og kan oppnå suksess raskere. Gjennom å jobbe gjennom prosessen åpnes det for radikal innovasjon eller fornying. Vi reduserer også risiko før det er investert for mye i en løsning som gjør det vanskelig å snu.

Skal man jobbe med designtenkning innebærer det også å adoptere et kreativt tankesett. Det betyr å være nysgjerrig og se på problemer som en mulighet til å skape nye ting. Vi må ha en aktiv innstilling der vi er opptatt av å gjøre noe. Prosessen kan oppleves kaotisk med mange gjentagelser, men det gjelder å stole på at prosessen ender opp i en god løsning. Å feile er en viktig del som vi lærer av, og nye ideer kan oppstå fra feilene. Vi skal dessuten ikke gjøre dette alene, men skal samskape med andre, da kan vi finne muligheter vi selv ikke ser.

Karrieredesign
Denne innovasjonsprosessen kan overføres til et verktøy for å lede egne karrierer, gitt at vi ikke helt vet hva problemet er eller hvordan det skal løses. Bruker du metoden blir du en karrieredesigner der du adopterer et tankesett der du er åpen, nysgjerrig, kreativ og optimistisk med ønske om å kontinuerlig forbedre og lære gjennom å prøve ut nye ting. Du vil utvikle vaner og tankesett som øker karrieremulighetene og sannsynligheten for å være på rett plass til rett tid. Det handler her også om å gjøre noe. For i dette arbeidslivet må vi alle kontinuerlig fornye oss, for du kan ikke kontrollere endringene i omgivelsene, men du kan endre hvordan du responderer på dem.

Til å hjelpe deg kan du bruke modellen for karrieredesign som jeg presenterer i min siste bok Karrieredesign (2020). Denne tar utgangspunkt i prosessen designtenkning, men er tilpasset for karriereutvikling:

Selvinnsikt: Jo bedre selvinnsikt du har, jo bedre løsning kan du designe. Se på hvordan din karriere har utviklet seg. Hva er dine viktige interesser og verdier, hva er det som motiverer deg, hvilke kompetanser, ressurser og erfaring besitter du? Hva har du som gjør deg relevant og ettertraktet? Hvilke trender påvirker din sektor og ditt yrke nå, er det muligheter eller trusler i sikte?

Definering: Gjør en analyse av dine funn for å se hvilket problem eller behov du trenger å løse. Lag en konkret problemdefinering, for en dårlig definering vil lede deg på feil spor. Eksempelvis, jeg trenger å utvikle min teknologikompetanse fordi jeg må bli mer relevant i arbeidslivet. Deretter skal problemdefineringen snus til et spørsmål som åpner opp for neste steg som er idémyldring. Hvordan kan jeg utvikle min teknologikompetanse slik at jeg blir mer relevant i arbeidslivet?

Idémyldring: Vær kreativ og idémyldre løsninger enten alene eller sammen med andre. Jo flere idéer jo bedre, da kan du finne veier du ikke visste om. Samle og foredle de beste idéene til mer robuste konsepter du kan teste ut. Velg de som tilfredsstiller dine viktigste kriterier og gir deg motivasjon og energi.

Utprøving: Prøv ut idéene for å se om det er riktig for deg. Du skal være karriereturist og eksperimentere med ulike retninger for å lære. Det kan være å ta et vikariat, frivillighet, eller kanskje snakke med noen som har det yrket eller rollen du ønsker. Så evaluerer du hva du har lært og hva veien videre vil bli. Kanskje må du gå tilbake og finne nye løsninger om det viser seg å ikke fungere. Til slutt finner du en løsning som fungerer for deg.

Denne måten å jobbe med karrierer på er en rask og leken metode å redusere risiko på og øke sjansene for at du finner deg en meningsfull karrierevei. Tar du i bruk denne prosessen på deg selv kan du gjøre radikal karriereinnovasjon der du ender opp med et helt nytt yrke, eller en inkrementell innovasjon du forbedrer kompetansen eller rollen du har.

Så begynn i dag med å designe din karriere. Og her er noen tips til hvordan du kan komme i gang:

  • Start der du er akkurat nå.
  • Begynn å forske på deg selv og se etter behov som er viktige for deg
  • Definer og redefiner et konkret problem. Blir det for bredt, vil du ikke finne løsninger.
  • Vær kreativ med andre og prøv å finne så mange idéer som mulig
  • Prøv og feile gjennom eksperimentell læring

Ved å kontinuerlig bruke karrieredesign som metode vil du være på en livslang reise med læring, identitetsutforsking og personlig utvikling. Forhåpentligvis vil du også finne ditt personlige sweet spot. Det er midtpunktet mellom det du finner meningsfylt og motiverende, hva du er god til, dine kompetanser og styrker, og hva arbeidslivet trenger og er villig til å betale deg for.

Har du lyst til å lære mer om dette? Da kan du lese mer her.


Denne formidlingsartikkelen er et redigert utdrag fra Ellingsen, Agnethe (2020): Karrieredesign. Meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv. Universitetsforlaget.

Få med deg det nyeste fra AgnelliMagasinet!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.