Den krevende overgangen

Hvordan balansere ny og gammel rolle i oppsigelsesperioden?

Av Agnethe Ellingsen
mars 2022
3 min

Det å signere en ny jobbrolle er spennende og du gleder oss til å ta fatt på nye oppgaver og bli kjent med ny organisasjon, nye kollegaer og oppgaver. Etter hvert som tiden går i oppsigelsestiden kan det derimot vise seg å bli vanskelig å opprettholde fokus på oppgavene du har i nåværende rolle.

Denne overgangen er krevende for mange siden man står i spagaten mellom begge rollene. Gradvis forflytter du deg mentalt over i den nye rollen samtidig som du prøver å levere godt også der du er. Du vil kanskje orientere deg mer mot det nye mens du samtidig gradvis distanserer deg fra relasjoner og oppgaver der du er.

Det kan også være at dine nåværende kollegaer svarer med å utelate deg fra møter og foraer der du tidligere har hatt en sentral rolle. De vil forvente mindre av deg og spørre mindre. For selv om du slutter, så vil du gå av toget i fart. Det kan gi deg en følelse av å være identitetsløs i denne perioden. For hvem er du egentlig nå? Du kan oppleve mangel på tilhørighet, der du svinger mellom å holde fast på det gamle og gi slipp. Det gjør at noen kjenner på sorg, mens andre kan trekke seg tilbake og isolere seg.

William Bridges beskriver denne transisjonen gjennomgår tre faser: fase 1 er å gi slipp, fase 2 er nøytral, mens fase 3 er betegnet som ny start. Den første vil være preget av vanskelige følelser der du må akseptere at noe også tar slutt. Den nøytrale fasen kan oppleves forvirrende fordi det nye enda er ganske ukjent. Da er din gamle rolleidentitet i ferd med å forsvinne før du har etablert din nye. Du kan bli utålmodig men også kreativ i denne fasen. Det er også vanlig at produktiviteten synker, parallelt med at du kanskje har dobbel arbeidsbelastning. Når du kommer over i den siste fasen innebærer det en aksept som vil gi deg energi inn i det nye. Hvor lang tid du bruker på de ulike fasene vil være individuelt.

Nå kan det også være andre forhold som også påvirker overgangen. Går du til en konkurrent kan det være du får en avkortet oppsigelsestid. Andre kan oppleve at du bryter en psykologisk kontrakt ved å slutte og involverer deg mindre av den grunn. Har det vært konflikter eller vanskelige relasjoner som gjør at du slutter, vil det være enda mer krevende å levere godt i denne perioden. Din personlighet vil også påvirke hvor godt du klarer å håndtere overgangen. Emosjonell stabilitet påvirker din evne til å tåle usikkerhet, mens sterkt behov for kontroll kan også gjøre det vanskelig. Høy grad av åpenhet for nye ting er en styrke som gir deg vilje til å utforske det nye. Er du introvert bør du kanskje være bevisst på å ikke trekke deg for mye tilbake i denne perioden.

”Det er viktig å være bevisst disse mekanismene som vi alle går igjennom. For det er viktig at du også leverer i oppsigelsesperioden. Det er ofte det siste du gjør som folk husker. Og landet vårt er lite og bransjer små. Kanskje du ønsker å komme tilbake til denne arbeidsgiveren eller du støter på gamle kollegaer hos ny arbeidsgiver på sikt. ”

Så ta denne perioden på alvor og tenk nøye gjennom hvordan du ønsker å forlate nåværende arbeidsplass. Du kan for eksempel stille deg spørsmål som:

– Om din gamle sjef og andre kollegaer skal være referanse for deg senere, hva vil du at de skal si om deg?
– Hvilke styrker ønsker du at de skal fremheve?
– Hvordan vil du at de skal beskrive din utgang av rollen?

En god utgang kan gi deg en desto bedre inngang.

Lykke til!

Har du lyst til å lære mer om dette? Da kan du lese mer her.


Denne formidlingsartikkelen er et redigert utdrag fra Ellingsen, Agnethe (2016): 100-dagerskoden. Hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver. Cappelen Damm Akademisk.

Kilder:

Ibarra, H. (2003). Working Identity. Unconventional strategies for reinventing your career. Boston Massachusetts: Harvard Business Press

Bridges, W. (1980). Transitions. Making sense of life´schanges. Cambridge, Massachusetts: Perseus

Få med deg det nyeste fra AgnelliMagasinet!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.