Nye samarbeidspartnere

Per-Magnus Moe Thompson har sitt daglige virke på BI der han jobber som førsteamanuensis innen ledelse, teamutvikling og HR. Hans doktorgrad handler om hvordan norske lederes tilknytningsstil påvirker lederskapet og evne til å ivareta medarbeidere. Han er også tilknyttet Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). Per Magnus er svært kunnskapsrik, inspirerende og en flott co-pilot på våre lederprogrammer. Du kjenner han …

Nå har vi fått ny hjemmeside

Det skjer en kontinuerlig utvikling i Agnelli med nye tjenester, bokutgivelser og nye samarbeidspartnere. Det betyr at vi har behov for en mer fleksibel plattform der vi kan tilpasse innhold regelmessig. Det opplever vi nå å ha fått til. Av nye ting vil du finne AgnelliMagasinet der vi vil publisere fagartikler innen ledelse og karriere. Vi håper du vil bli inspirert …

Agnelli har lansert KarriereLAB©

I dagens arbeidsliv er det viktig at alle tar ansvar for egen karriere og kontinuerlig har fokus på å sikre egen relevans og ansettbarhet. Dagens arbeidstakere søker også til arbeidsgivere som er opptatt av karriereutvikling av ansatte, og som er et sted de opplever å bli satset på. Ikke alle virksomheter har ressurser til å utvikle interne karriere- og kompetanseprogrammer. …