Vær en karriereturist!

Innen innovasjon er det viktig å teste ut nye idéer til tjenester og produkter så tidlig som mulig før det investeres tid og ressurser til videre utvikling. Det kan du også gjøre med valg du står overfor i din karriere. Prøv ut dine idéer og antagelser i den virkelige verden, da du kan lære uten å investere for mye. Det …

Den krevende overgangen

Denne overgangen er krevende for mange siden man står i spagaten mellom begge rollene. Gradvis forflytter du deg mentalt over i den nye rollen samtidig som du prøver å levere godt også der du er. Du vil kanskje orientere deg mer mot det nye mens du samtidig gradvis distanserer deg fra relasjoner og oppgaver der du er. Det kan også …

Hvordan lede egen karriere?

Virksomheter er opptatt av innovasjon når de skal fornye seg, og i krisetider øker fokuset. Fokuset er på overlevelse og kunne posisjonere seg best mulig for en verden etter krisen. De prøver å svare ut hvordan de vil bli berørt og hvordan gjøre seg selv mindre sårbare. Kanskje det er noen forretningsmessige muligheter som oppstår nå? De som lykkes er …

Er lederjobben riktig for deg?

En av mange fallgruver er å la seg forføre og kun etterspørre informasjon i intervjuene som bekrefter det du ønsker eller tror. Flere ledere jeg har snakket med har sagt at de har angret på at de ikke gjorde bedre forundersøkelser slik at de sikret bedre forutsetninger for å lykkes i ny rolle. Nå er det selvsagt viktig at organisasjonen …

En ny leders fallgruver

Først og fremst er det viktig å si at din nye arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge for god onboarding av deg som leder. Det er et samarbeidsprosjekt dere i mellom, der du også skal forvalte den nye rollen på en god måte. Samtidig viser det seg at mange ledere slutter ganske raskt etter å ha begynt i ny jobb. …

Ta kontroll over eget rykte

Du kjenner sikkert situasjonen igjen; du skal få en ny kollega eller leder og er spent på hvem det blir og om dere kommer til å samarbeide godt sammen. Du gjør derfor noen raske søk på Google, sjekker LinkedIn om dere har felles forbindelser og snakker kanskje med folk som kjenner din nye kollega. Det samme har nå dine nye …